NAEBSKI

Naebski Logo

Yaroslav YARKUZYA Kuzmichev
Yaroslav YARKUZYA Kuzmichev (C)
Konstantin EVGENICH Ryakin
Konstantin EVGENICH Ryakin
Evgeny Sparrow Vorobev
Evgeny Sparrow Vorobev
Artur GENNADICH Latypov
Artur GENNADICH Latypov
Bogdan DACHNIK Timoshenko
Bogdan DACHNIK Timoshenko
Alexey EPIFELLO Epifanov
Alexey EPIFELLO Epifanov
Alexander KOS Kosobokov
Alexander KOS Kosobokov

Bright moments